Skip to main content

Nasz dział jakości

Różnorodna i szeroka gama produktów w KiK wymaga również surowych wymogów jakościowych. Dlatego też nasz wewnętrzny dział kontroli jakości postawił sobie za zadanie zapewnienie zbywalności wszystkich produktów tekstylnych i nieżywnościowych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Więcej informacji

Jakość

Bezpieczne prodykty dla naszych klientów

Stawiamy sobie najwyższe wymagania dotyczące jakości naszych produktów. Nie boimy się kontrolować oferowanego asortymentu w sposób często wykraczający poza same wymogi prawne, a o wynikach tych testów informować naszych klientów.

Kompleksowa praca naszego zespołu kontroli jakości, składającego się z około 40 pracowników, polega między innymi na określaniu, sprawdzaniu i konsekwentnym egzekwowaniu wymagań dotyczących jakości. Ten dział pełni również ważną funkcję doradczą w zakresie zakupów.

Wymagające procedury kontroli

Nasz dział kontroli jakości jest w ciągłym kontakcie z ośrodkami badawczymi w Azji i Europie, aby zapewnić bezpieczeństwo produktów i aby ich jakość była atrakcyjna dla naszych klientów.

Chcielibyśmy również podkreślić naszą wewnętrzną pracę laboratoryjną, gdzie kontrolowana  jest zgodność metki z naszymi wymaganiami jakościowymi oraz opracowywane są nowe procedury testowe dla wewnętrznych wymogów w KiK. Testy chemiczne i fizyczne są wykorzystywane na przykład do badania właściwości włókien, odporności na ścieranie, a plany testów są do nich odpowiednio dostosowywane. Oprócz wszystkich testów wewnętrznych, w szeroko rozumianym procesie testowania biorą udział również niezależne instytuty badawcze.

Jesteś niezadowolony/(a)?

Zakupiłeś produkt, z którego jesteś niezadowolony lub chciałbyś zgłosić jakiś problem? Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem obsługi klienta tutaj Skontaktuj się z nami

Do formularza

Chemikalia

REACh

Europejskie rozporządzenie REACh reguluje zezwolenia i ograniczenia dotyczące substancji chemicznych w wyrobach włókienniczych, które zabrania stosowania w wyrobach włókienniczych takich substancji jak barwniki azowe lub rakotwórcze aminy.

DBezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem, dlatego wraz z członkami Textile Alliance postanowiliśmy zrobić krok poza REACh w kierunku mody bez szkodliwych substancji. Koncentrujemy się na zastąpieniu 100 problematycznych substancji chemicznych w naszej produkcji tekstylnej substancjami nieszkodliwymi. W 2016 roku Textile Alliance przyjął tzw. listę MRSL (Manufacturing Restricted Substances List) od ZDHC (Zero Discharge of Hazardous). Ta lista zawiera szkodliwe chemikalia i substancje, które mogą przedostać się do środowiska podczas produkcji odzieży. Celem ZDHC jest ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych oraz wyeliminowanie tych, dla których dostępne są już bardziej zrównoważone alternatywy.