Skip to main content

Stawiamy sobie kolejne cele w tym obszarze!

Czytaj więcej

Nasze zaangażowanie

Dla nas dobra, niedroga moda i zrównoważony biznes są nierozłączne. Angażujemy się na różne sposoby: na rzecz środowiska, praw człowieka, a także godziwych dochodów i warunków produkcji u naszych dostawców.

Dla nas wysokie standardy społeczne i środowiskowe są od wielu lat oczywistością – z przekonania. Nasi klienci wspierają nasze projekty swoimi zakupami: zapewniają sprawiedliwość, większy dobrobyt i lepsze warunki życia.

Nasze zaangażowanie

Poniższe projekty są szczególnie bliskie naszym sercom

Finansujemy kilka szkół w Bangladeszu - dzięki temu jesteśmy jedną z największych prywatnych instytucji edukacyjnych w kraju. Dobre wykształcenie jest ważnym warunkiem sukcesu zawodowego. Z naszego zaangażowania korzysta 3000 dzieci. Nasze szkoły są nowoczesne technologicznie, dysponują nowoczesnymi materiałami dydaktycznymi i pokrywają swoje potrzeby energetyczne własnymi systemami solarnymi. Dodatkowo wspieramy szkołę podstawową i przedszkole w Dhace.

Dostęp do czystej wody to podstawa lepszej higieny i zdrowia. Z tego powodu zainstalowaliśmy ponad 8000 studni i 2000 latryn w Bangladeszu, naszym głównym kraju produkcji tekstyliów. Dzięki naszemu projektowi ponad 600 000 osób korzysta z czystej wody pitnej.

Wspieramy  kompleksowe oferty opieki medycznej. W ten sposób umożliwiamy coraz większej liczbie pracowników fabryk naszych dostawców i ich dzieciom otrzymanie bezpłatnej pomocy medycznej. Do tej pory wsparliśmy finansowo ponad 50 000 zabiegów.

Nasze produkty pomagają

Szmaciane dywaniki i kosze z wodorostów

Bangladesz jest jednym z najbiedniejszych krajów świata. Każdego roku kilka tysięcy osób przenosi się z wiejskich regionów kraju do stolicy Dhaki w poszukiwaniu pracy.

Podczas gdy coraz częściej powstają tam slumsy, strukturalnie słabe regiony wiejskie kraju, takie jak region Rangpur w północnym Bangladeszu, pustoszeją. Aby przeciwdziałać temu procesowi, w 2008 roku przywróciliśmy tam tradycyjną technikę produkcji dywanów. Skrawki bawełny z fabryk tekstylnych przywożone są do Rangpur, gdzie są przetwarzane na różnego rodzaju dywaniki. Projekt szczególnie wspiera rodziny z tego regionu, ponieważ w pobliżu domów stworzono bezpieczne miejsca pracy, a kobiety mają możliwość wspierania swoich rodzin dzięki tej pracy. Z ogromnym sukcesem: produkcja odbywa się obecnie w ośmiu zakładach produkcyjnych, do tej pory w sklepach KiK sprzedano ponad sześć milionów tych dywanów szmacianych. W związku z dużym sukcesem projektu dywanowego, w 2009 roku w Bogrze otwarto kolejny projekt oparty na tej samej zasadzie społecznej. Tutaj pracownicy w trzech zakładach produkcyjnych wytwarzają wyroby koszykarskie z wodorostów.

Chcesz wiedzieć więcej?

Więcej informacji na temat naszego zaangażowania społecznego, standardów produkcji i celów na przyszłość znajdziesz w naszym najnowszym

Raporcie dot. społecznej odpowiedzialności biznesu →