Skip to main content

Przejmowanie odpowiedzialności - odpowiedzialne działanie!

Ponosimy odpowiedzialność, a zrównoważony rozwój odgrywa dla nas ważną rolę. Stawiamy nie tylko na jakość w przystępnych dla konsumenta cenach, ale także na zrównoważony rozwój firmy, uwzględniający standardy społeczne i ekologiczne.

Zawsze obserwujemy naszą produkcję

Dowiedz się więcej

Nie tylko w naszych sklepach, centrali czy magazynach – zrównoważone działania są również głęboko zakorzenione w naszych globalnych łańcuchach dostaw.

W ciągu ostatnich kilku lat rozpoczęliśmy już wiele projektów mających na celu oszczędzanie zasobów. Czy to zmiana na energooszczędne oświetlenie LED, przejście z plastikowych toreb na torby wielokrotnego użytku, czy zastąpienie ich bardziej wydajnymi akumulatorami litowo-jonowymi w wózkach paletowych w naszych centrach logistycznych.

Mniej plastiku

Torby wielokrotnego użytku

Od października 2015 nie ma już możliwości kupowania toreb foliowych w naszych sklepach w Niemczech.

Pozwala nam to zaoszczędzić 25 milionów plastikowych toreb rocznie, co odpowiada około 570 ton plastikowych odpadów. Podjęliśmy też świadomą decyzję o niesprzedawaniu toreb papierowych, ponieważ w procesie produkcji potrzeba prawie dwa razy więcej zasobów niż przy produkcji torby foliowej. Kolejnym celem jest zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych. Tutaj nieustannie pracujemy nad zmniejszeniem liczby opakowań zewnętrznych i przejściem na warianty bardziej przyjazne dla środowiska. Do pakowania naszych artykułów w sklepie internetowym używamy polipropylenu (PP) - trwałego materiału, który nadaje się do recyklingu i jest przyjazny dla środowiska.

Oszczędzanie zasobów

Od dostawcy do sklepu

Zrównoważone działanie oznacza zmniejszenie zużycia energii i materiałów, stosowanie lepszych chemikaliów lub unikanie emisji.

Zwracamy również uwagę na zrównoważone zarządzanie i przestrzeganie norm środowiskowych u naszych dostawców. W 2015 roku do naszego kodeksu postępowania dodaliśmy aspekt ochrony środowiska, w którym nasi dostawcy zobowiązują się do ograniczania emisji lub wpływu na środowisko w procesie produkcyjnym.

Efektywne działania

O krok bliżej ochrony klimatu!

W porozumieniu paryskim Niemcy zobowiązały się, że do 2045 r. emisje CO2 będą neutralne dla klimatu. Podpisując Kartę Przemysłu Mody, zobowiązaliśmy się do zmniejszenia emisji CO2 spowodowanej naszą działalnością biznesową o 30% do 2030 roku.

Oświetlenie w naszych sklepach jest największą przyczyną emisji CO2, dlatego od 2015 roku wszystkie nasze nowootwarte i wyremontowane sklepy, nasza centrala i logistyka zostały wyposażone w oświetlenie LED, co pozwoliło nam zredukować zużycie energii elektrycznej o 11%. Dodatkowo wyposażyliśmy wszystkie nasze sklepy w inteligentne liczniki (inteligentne liczniki energii elektrycznej), które pozwalają nam na bardziej transparentne zużycie energii elektrycznej, co daje nam lepszy podgląd zużycia i umożliwia wdrożenie odpowiednich działań oszczędnościowych.

Aby jeszcze bardziej chronić nasze środowisko, nie korzystamy z transportu lotniczego dla naszych towarów z Azji, tylko polegamy na frachcie morskim. Chociaż oznacza to, że transport trwa nieco dłużej, emisja CO2 zmniejsza się siedmiokrotnie.

Do transportów z Turcji wykorzystujemy transport intermodalny. Tutaj towary produkowane w Turcji są najpierw przewożone ciężarówką do portu w Stambule, gdzie są następnie transportowane statkiem towarowym przez Morze Śródziemne do Triestu, miasta portowego na północy Włoch. Stamtąd ładunek jest transportowany do nas pociągiem. Towary są dostarczane ciężarówką na przestrzeni ostatnich 100 km do naszego centralnego magazynu w Bönen.

Silni razem

Nasze członkostwo

Sojusz tekstylny z około 135 członkami z różnych sektorów, takich jak biznes, polityka, społeczeństwo obywatelskie, związki zawodowe i organizacje normalizacyjne, jest zaangażowany w poprawę warunków światowej produkcji tekstyliów. Cieszymy się, że możemy być częścią tej wspaniałej organizacji i przyczynić się do poprawy warunków społecznych, ekologicznych i ekonomicznych w całym łańcuchu dostaw tekstyliów.

Po zawaleniu się budynku Rana Plaza w Bangladeszu ponad 200 międzynarodowych firm odzieżowych i związków zawodowych ustanowiło „Porozumienie w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i budowlanego”. KiK była drugą niemiecką firmą, która podpisała to porozumienie, dbając o poprawę ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa elektrycznego i bezpieczeństwa budynków w fabrykach. Wszyscy sygnatariusze zgłosili do porozumienia swoje fabryki dostawców w Bangladeszu i zobowiązali się wesprzeć je praktycznie i finansowo poprzez działania renowacyjne. Celem jest poprawa bezpieczeństwa pracy.

KiK zgłosił do porozumienia Accord 190 fabryk. Wszystkie fabryki zostały sprawdzone przynajmniej raz. Udokumentowane braki zostały wyeliminowane w 70 procentach przypadków, a środki zaradcze są w dużej mierze zgodne z harmonogramem. Żadna z fabryk zamkniętych przez porozumienie Accord nie produkowała dla KiK.

KiK był jednym z pierwszych członków, którzy zatwierdzili przedłużenie porozumienia Accord do 2021 roku. Należy kontynuować działania w celu zakończenia rozpoczętych działań naprawczych oraz wzmocnienia dialogu społecznego i wolności zrzeszania się. Dzięki nowej umowie Accord kolejni dostawcy w łańcuchu dostaw materiałów tekstylnych mogą również zostać objęci środkami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa budynków

Również w kontaktach z ludźmi

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności

Wszystkie obszary naszej działalności biznesowej wpływają na ludzi i środowisko. Bierzemy odpowiedzialność za naszych pracowników, którzy są zaangażowani w proces produkcji naszych wyrobów.

Ponadto dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich zaangażowanych na całym świecie. W 2017 roku opublikowaliśmy dokument dotyczący Polityki Praw Człowieka. W nim zobowiązujemy się do przestrzegania i promowania praw człowieka w naszych procesach biznesowych i relacjach oraz do pomocy w eliminowaniu naruszeń praw człowieka.

W szczególności prowadzimy kampanię przeciwko pracy dzieci, pracy przymusowej, nadmiernym godzinom pracy, przemocy ze względu na płeć, a także przekupstwu i korupcji. Ważna jest dla nas również wypłata płacy minimalnej, wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych, bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy oraz przestrzeganie odpowiednich norm środowiskowych.