Skip to main content

Polityka prywatności

Informacje o ochronie danych osobowych w KiK

W ramach niniejszej polityki prywatności pragniemy poinformować Państwa o sposobie przetwarzania danych osobowych. Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia przetwarzania danych osobowych dla użytkownika i odpowiadającym im wszystkim wymaganiom prawnym. Ochrona prywatności i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych są dla nas niezwykle ważne.

Nasza praktyka w zakresie ochrony danych jest zgodna z przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Przeczytaj uważnie naszą politykę prywatności. Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami pod adresem: odo@kik.pl


Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w szczególności:

 • na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, np. jeśli wyraziłeś chęć otrzymywania newslettera lub wysłałeś zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy, której jesteś stroną lub przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (na Twoje żądanie) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • jeśli jest to niezbędne dla wykonania przez nas obowiązków nałożonych przez przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej, np. w przypadku marketingu naszych produktów i usług lub produktów i usług naszych partnerów, w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług lub z przyczyn technicznych (np. pliki cookies, zapisy logów serwera) – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

 

Okres przetwarzania danych

Dane przechowywane są przez KiK w celach określonych powyżej przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji celów, dla których są przetwarzane, w szczególności przez czas realizacji umowy, zaś w przypadku danych, dla przetwarzania których wyrażona została odrębna zgoda – do czasu jej odwołania, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 

Przechowywanie danych dostępu w plikach dzienników serwera

Podczas odwiedzania naszej witryny nasz system automatycznie rejestruje dane z Twojego systemu komputerowego za każdym razem, gdy przeglądasz stronę i zapisuje je w tzw. plikach dzienników serwera.

W ramach tego działania zbierane mogą być następujące dane:

 • Data i godzina odwiedzenia witryny;
 • Nazwy żądanych plików;
 • Źródłowy adres URL, z którego wyświetlono stronę;
 • Adres IP;
 • pobrana z witryny ilość danych;
 • dostawca;
 • informacja o używanym przez Ciebie systemie operacyjnym i przeglądarce;

Powyższe dane nie są przechowywane z Twoimi innymi danymi osobowymi i nie są z nimi w żaden sposób powiązane. Adres IP teoretycznie pozwala na przypisanie go do konkretnego użytkownika, ale na podstawie zebranych danych nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości.

Przechowywanie danych w plikach dzienników serwera jest możliwe z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes, w szczególności z uwagi na:

 • zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych (zapobieganie oszustwom i czynom niedozwolonym);
 • zapewnienie bezawaryjnego działania witryny;
 • optymalizację działania strony internetowej.


Gromadzenie danych w związku z udostępnianiem strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika serwera jest niezbędne do prawidłowego działania witryny. W przypadku wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec zbierania takich danych, korzystanie z witryny nie będzie możliwe.

Dane, o których mowa powyżej nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane.

 

Zbieranie i wykorzystanie danych kontaktowych

W celu kontaktu z nami (np. przy wykorzystaniu formularza kontaktowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) podajesz nam dobrowolnie swoje dane osobowe. Ich zakres jest uzależniony od Twojej decyzji, w szczególności od ilości wypełnionych przez Ciebie rubryk formularza kontaktowego. Przekazane dane wykorzystujemy w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie lub prośbę o kontakt zwrotny.

 

Oferty pracy

Jeśli kontaktujesz się z nami w celu zaaplikowania o pracę za pośrednictwem naszego portalu kariery i przekazujesz nam dokumenty aplikacyjne e-mailem lub za pośrednictwem portalu, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a jeśli podejmiemy z Tobą współpracę do celów związanych z zatrudnieniem. Jeśli nie podejmiesz pracy u nas, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że wyrazisz zgodę na dłuższy okres przechowywania dla potrzeb przyszłych rekrutacji. W tym celu zbieramy i przetwarzamy dane na podstawie przepisów prawa w zakresie w jakim dane są niezbędne lub na podstawie Twojej zgody, jeśli zakres podanych przez Ciebie danych wykracza poza te prawnie niezbędne. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla Twojego udziału w procesie rekrutacji i ewentualnego zatrudnienia.


Przetwarzanie danych związanych z zapisem na newsletter

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, wykorzystamy dostarczone przez Ciebie dane, aby regularnie wysyłać Ci nasz e-mailowy biuletyn.

Abyś mógł otrzymywać nasz newsletter, potrzebny nam jest co najmniej Twój adres e-mail, na który ma zostać wysłany newsletter. Wszystkie pozostałe dane są podawane dobrowolnie i służą jedynie temu, abyśmy mogli zwrócić się do Ciebie imiennie oraz odpowiedzieć na Twoje pytania. Do rejestracji na newsletter z reguły używamy metody DoubleOpt-In. Oznacza to, że otrzymasz newsletter dopiero wtedy, gdy po podaniu nam swojego adresu e-mail potwierdzisz rejestrację, klikając link w przysłanym przez nas mailu. W ten sposób upewniamy się, że tylko osoba posiadająca podany adres e-mail może otrzymywać na niego nasz newsletter. Potwierdzenie musi nastąpić krótko po przesłaniu maila aktywacyjnego, gdyż w przeciwnym razie z naszej bazy danych usuwane są dane o rejestracji oraz podanym adresie e-mail. Do momentu potwierdzenia rejestracji nasza usługa newslettera nie przyjmuje dalszych zgłoszeń rejestracji na ten sam adres e-mail.

Nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim.

Wykorzystujemy newsletter, aby poprawiać naszą ofertę i kierować do Ciebie określone treści reklamowe. W tym celu wykorzystane zostaną tylko dane dostarczone przez Ciebie przy zapisie do newslettera. Anulowanie subskrypcji jest możliwe w dowolnym momencie i możesz to zrobić, wysyłając wiadomość na adres odo@kik.pl lub poprzez użycie dedykowanego linku zamieszczonego w biuletynie, bez ponoszenia innych kosztów niż koszty transmisji danych wg stawek Twojego dostawcy połączenia internetowego.

 

Używanie plików cookie

Stosujemy tylko technicznie niezbędne pliki Cookie.


Udostępnianie danych

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zawartych umów, w tym umowy o świadczenie usług elektronicznych.

KiK może powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem witryny, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania ze strony internetowej. Podmiotami tymi mogą być np.:

 • zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, audytowe, podatkowe, marketingowe i rachunkowe);
 • zewnętrzni specjaliści z zakresu IT;
 • podmioty wspierające Sprzedawcę w obsłudze korespondencji mailowej.


Prawo do informacji o danych osobowych i kontaktu z nami

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych - bezpłatnych informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych - oraz, w razie potrzeby, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora). W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, woli cofnięcia jakiejkolwiek zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o kontakt:

KiK Textil Sp. z o.o.
ul. Legnicka 21 A
53-671 Wrocław
Tel. (71) 377 44 00
odo@kik.pl

Ponadto masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej odwołaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
KiK Textil Sp. z o. o.
ul. Legnicka 21 A
53-671 Wrocław

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: odo@kik.pl .

Informacje dotyczące kierownictwa oraz dalsze informacje o firmie znajdziesz w naszej stopce.