Skip to main content

Oprócz tego, że angażujemy się w projekty socjalne, uważamy również, że niezwykle ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Stawiamy sobie ambitne cele, które umieściliśmy w tzw. "Roadmap".

Przejmujemy odpowiedzialność

Aktualny raport

Czytaj teraz

Nasze priorytety

To, co robimy

Roadmap

Nasze cele do 2022

Zobowiązaliśmy się do opublikowania naszych celów na lata 2020-2022.

Projekty socjalne

Nasze zaangażowanie

Angażujemy się dla środowiska, dla praw człowieka, prawa do odpowiedniego wynagrodzenia i godziwych warunków pracy u naszych dostawców.

Produkcja

Audyty i wysokie standardy

Przeprowadzamy regularne audyty, aby upewnić się, że nasi dostawcy zachowują wymagane przez nas standardy.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Odpowiedzialne działanie

Gwarantujemy nie tylko jakość w korzystnych cenach, ale dbamy także o zrównoważony rozwój firmy uwzględniający standardy ekologiczne i socjalne.